Objectieven

De missie vertaalt zich in een aantal concrete objectieven.
Deze werden in 2008 geformuleerd.

Objectieven Objectieven

Tewerkstelling

Samen optimaliseren we de tewerkstelling voor kansengroepen.

Sociale tewerkstelling creëren blijft een centrale doelstelling.
Dankzij werk kan een individu beter functioneren en krijgt hij/zij
mogelijkheden om zijn leven bewust in handen te nemen.
We richten ons hierbij naar mensen met verminderde kansen
die door een cumul van risicofactoren geen job kunnen verwerven
in de reguliere arbeidsmarkt: laaggeschoolden, langdurig werklozen,
mensen met psyco-sociale problemen …