Over ons

Alle initiatieven die Ateljee onderneemt moeten passen binnen de centrale missie van de organisatie. In de loop van de geschiedenis werd deze soms bijgestuurd maar de centrale waarden blijven behouden. Om onze doelstellingen te bereiken kunnen we rekenen op de samenwerking van een aantal belangrijke partners.

Over ons

Visie

We  bouwen aan een toekomst georiënteerde en waardengedreven organisatie om onze missie te maximaliseren in haalbare, betaalbare, duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten. We realiseren die in eigen beheer en door het aangaan van strategische allianties.

Een toekomst georiënteerde en waardengedreven organisatie

 • anticipeert op maatschappelijke tendenzen
 • vertrekt vanuit de kernwaarden verantwoordelijkheid, verbondenheid, respect voor mens en omgeving, realiteitszin
 • werkt met teams en individuen die deze waarden implementeren bij alle werknemers en in alle diensten, producten en bij stakeholders

Maximaliseren van aangepaste tewerkstelling betekent

 • een groeiend aanbod van arbeid organiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • het opschalen van competenties in functie van het een hoger rendement een een optimalisering van de individuele marktwaarde
 • respect voor de 3 P's : People, Planet en Profit

Onder eigen beheer verstaan we

 • het voorzien van de nodige juridische structuur
 • het voorzien van de nodige middelen en mensen op het beheer- en managementvlak
 • het zorgen voor een gezonde financiële huishouding en een gezond bedrijf

Strategische allianties aangaan betekent dat we

 • samenwerkingsmogelijkheden analyseren in een termijn perspectief
 • de win-win opportuniteiten bepalen
 • de samenwerkingsverbanden formaliseren
 • de allianties evalueren en dynamiseren