Over ons

Ateljee volgt de evolutie van de bestrijding van het Coronavirus op de voet om zo de gepaste maatregelen te nemen.

Heb je vragen over hoe het Coronavirus onze werking beïnvloedt? Dan kan je terecht op deze pagina. Vind je je vraag niet terug? Je kan ook altijd een vraag stellen via onze contactpagina.

Over ons

Waarden

Onze missie en visie vertalen zich in een aantal waarden:

VERANTWOORDELIJKHEID

Met het oog op het eindresultaat en een engagement tegenover de organisatie neemt iedereen de eigen opdracht ernstig en maakt ze gedragen bij medewerkers in een wisselwerking met de leidinggevenden.

Dit doen we rekening houdend met de verantwoordelijkheden van collega's.

Onze basishouding is respectvol en ondersteunend.

VERBONDENHEID

We starten vanuit een vastgelegde organisatie-identiteit.

De identiteit is gevat in de missie, de visie en deze kernwaarden.

Vanuit dit besef vertalen we zowel het eigen acteren als het gezamenlijk optreden bewust door naar personen, diverse activiteiten, projecten en stakeholders.

RESPECT VOOR MENS EN OMGEVING

Onze basishouding is respect voor iedereen en de wereld waarin wij leven.

We acteren rekening houdend met de kwaliteiten, prestaties of vaardigheden van elk individu.

Vanuit deze ingesteldheid dynamiseren we individuele processen, groepsprocessen, activiteiten en diensten.

REALITEITSZIN

We handelen vanuit vooraf vastgestelde objectieven.

We beseffen dat het halen van die afzonderlijke objectieven onafscheidelijk deel uitmaken van het geconsolideerde organisatie-objectief.

We beschouwen de realisatie van dit geheel als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het geheel moet de financiële draagkracht van de organisatie versterken met het oog op de toekomst.