Werken bij Ateljee

Werken bij Ateljee

Vacatures


Vacature arbeidsbegeleider (vervanging)

Omschrijving

TAKENPAKKET
INVULLING EN OPVOLGING OPENSTAANDE PLAATSEN
• Je bewaakt het overzicht van de (openstaande) vacatures en maakt afspraken met de verantwoordelijken van de aan jou toegewezen projecten omtrent de invulling ervan.

MEDEWERKERS SELECTEREN EN AANWERVEN
• Je maakt de profielen op voor de openstaande vacatures en maakt ze bekend via de interne en externe kanalen. Je onderhoudt hierbij de nodige contacten met externe partners (VDAB, GTB …).
• Je voert de sollicitatiegesprekken en beslist over de aanwerving.
• Je handelt alle formaliteiten af om de tewerkstelling in orde te brengen (contracten, administratieve verplichtingen t.o.v. externe organisaties …)
• Je werkt nauw samen met het OCMW in de begeleiding van de aanwerving en de tewerkstelling van TWE-medewerkers.

BEGELEIDEN VAN DE MEDEWERKERS
• Je bent verantwoordelijk voor de dossieropvolging van een 80-tal medewerkers.
• Je fungeert als vertrouwenspersoon (gesprekken met de medewerker ingeval van persoonlijke problemen, oplossingen bekijken of doorverwijzing in orde brengen …)
• Je treedt als bemiddelaar op bij interne spanningen en voert de nodige besprekingen met de verantwoordelijke van het Ateljee-project.
• Je ondersteunt de instructeur bij de begeleiding van de medewerkers in functie van de uit te voeren taken (geen individuele hulpverlening) en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.
• Je bewaakt en stuurt het POP (=Persoonlijk Ontwikkelingsplan)-traject van de medewerkers in tandem met de instructeur.
• Je detecteert vormingsbehoeften en gaat hier gericht mee om in het kader van POP.
• Je neemt doelgericht contact op met reguliere bedrijven in het kader van doorstroomstages.
• Je bouwt een netwerk uit van reguliere bedrijven die openstaan om aan de slag te gaan met mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt.

ADMINISTRATIEF WERK
• Je verzorgt de administratie zoals het bijhouden van het personeelsdossier van de medewerker.
• Je registreert de diverse begeleidingsacties (vb. functionerings- en evaluatiegesprekken, opvolgingsgesprekken, verzuimgesprekken, POP-gesprekken).
• Je rapporteert aan jouw coördinator.

Aanbod

  • Je komt terecht in een aangename, gevarieerde en stimulerende werkomgeving.
  • Samen met je collega’s arbeidsbegeleiding, de vormingsdienst en de personeelsadministratie vorm je het team van de personeelsdienst waar je regelmatig overleg mee hebt.
  • Loon volgens p.c. 327.01, CAT 3.
  • Je krijgt een voltijds vervangingscontract bepaalde duur met indiensttreding op 7 januari 2019.

Profiel

• Je communiceert vlot : je brengt je boodschap duidelijk, overtuigend over aan de medewerkers.
• Je bent flexibel en past je aan aan de verschillende doelgroepen waar je mee samenwerkt : de medewerkers, de verantwoordelijken van de Ateljee-projecten, de externe partners en stakeholders, diverse reguliere bedrijven en maatwerkbedrijven.
• Je kan conflicten inschatten, analyseren en een aanvaardbare oplossing formuleren. In crisissituaties grijp je besluitvaardig in.
• Je adviseert en begeleidt medewerkers in het formuleren van ontwikkelingsdoelstellingen.
• Je beschikt over didactische vaardigheden of kan daarin groeien (vb. geven van sollicitatietraining, empowermentsessies,…).
• Je hebt kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en kan op een gepaste wijze contact opnemen met reguliere werkgevers (bv. in het kader van doorstroomstages).
• Je bent in staat snel beslissingen te nemen op basis van objectief verzamelde info.
• Je beschikt over een groot inlevingsvermogen en kan autonoom werken.
• Je kan goed over jezelf reflecteren, staat open voor bijsturing en kan constructief omgaan met feedback over jouw persoonlijk en professioneel functioneren.
• Je hebt kennis van sociale wetgeving en de sociale economie boeit je.
• Diplomavereisten: min. Professionele bachelor met sociale achtergrond.

Reactie

Solliciteren kan tot en met 9 december 2018 met motivatiebrief en CV naar :  jobs@ateljeevzw.be  – tav Werner Leemans, coördinator personeelsdienst en VTO –  (Vlaamsekaai 10, 9000 Gent), tel.: 0496.544.709